เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน  044-247626,044-257859-044-242081 ต้องการส่งFAX กด 5
177/2  ถนนริมบุ่ง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000

ช่องทางติดต่อ... FACEBOOK 
........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง
มืถือ 082 639 7612 เบอร์โทร.044-379356 ที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 164/4-5 ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา30160 
 
........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมืองนครราชสีมา
เบอร์โทร 082 684 7246 ที่ทำงาน 044-260056 ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถ.กำแหงสงคราม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
 

........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
มือถือ 064 136 9484 เบอร์โทร.Fax044-462787,044-461023 ที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 48 ถ.รถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา30120 

........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย
 มือถือ 080 2868146 เบอร์โทร.044-491401 ที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 256/96 หมู่ 12 ถนนโชคชัย-สีคิ้ว
ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา30190

........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย
มือถือ 085 808 4367 เบอร์โทร.044-471897
ที่ทำงาน 555/5-6 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ. นครราชสีมา 30000
......................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
เลขที่ 229 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
เบอร์โทร.มือถือ 064 456 2299 ที่ทำงาน 044-986026 แฟกซ์ต่อ 55 
......................
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
177/1 ตรอกโรงต้ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา | โทรศัพท์ 044-256761 โทรสาร 044-230425

.....................
 

                    แผนที่ตั้ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

korat_map.gif
 ข้อมูล  
StarCat