เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
เบอร์โทร.ที่ทำงาน 044-247626,044-257859-044-242081 แฟกซ์ต่อ 208 
177/2  ถนนริมบุ่ง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
099 400 0 29643 6
........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง
มืถือ 082 639 7612 เบอร์โทร.044-379356 ที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 164/4-5 ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา30160 
 
........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมือง
เบอร์โทร.06 4358 1575 ที่ทำงาน 044-241824 ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถ.กำแหงสงคราม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
 
เบอร์ภายใน 73107 สรรพสามิตสาชาเมือง
                 73108 งานปราบปราม
                 73105 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                 73106 งานจัดเก็บภาษี
........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
มือถือ 064 136 9484 เบอร์โทร.Fax044-462787,044-461023 ที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 48 ถ.รถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา30120 

........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย
 มือถือ 080 2868146 เบอร์โทร.044-491401 ที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 256/96 หมู่ 12 ถนนโชคชัย-สีคิ้ว
ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา30190

........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย
มือถือ 085 808 4367 เบอร์โทร.044-471897
ที่ทำงาน 555/5-6 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ. นครราชสีมา 30000
........................
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
เลขที่ 229 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
เบอร์โทร.มือถือ 064 456 2299 ที่ทำงาน 044-986026 แฟกซ์ต่อ 55 
......................
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
177/1 ตรอกโรงต้ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา | โทรศัพท์ 044-256761 โทรสาร 044-230425

.....................

 แผนที่ตั้ง 

korat_map.gif

งบทดลองของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 7-10-62-9งบทดลอง ก.ย.62anon....ไฟล์แนบ
11-2-61-งบทดลอง/ตุลาคม2561 8-10-63-มค63  --ไฟล์แนบ1
 11-2-62-งบทดลอง/พฤศจิกายน2561 8-10-63-กพ63 --ไฟล์แนบ2
 11-2-62-งบทดลอง/ธันวาคม2561 8-10-63มีค63  ---ไฟล์แนบ3
 11-2-62-งบทดลอง/มกราคม262 8-10-63-เม.ย63  --ไฟล์แนบ4
  22-4-62-งบทดลอง/กุมภาพันธ์2562 8-10-63-พค63  ---ไฟล์แนบ5
  22-4-62-งบทดลอง/มีนาคม2562 8-10-63มิย63   ---ไฟล์แนบ6
  7-10-62-4งบทดลอง เม.ย.62anon..ไฟล์แนบ 8-10-63กค63  ---ไฟล์แนบ7
 7-10-62-5งบทดลอง พ.ค.62anon...ไฟล์แนบ  8-10-63-สค63  --ไฟล์แนบ8
 7-10-62-6งบทดลอง มิ.ย.62anon......ไฟล์แนบ 8-10-63กย63  ---ไฟล์แนบ9
 7-10-62-7งบทดลอง ก.ค.62anon......ไฟล์แนบ 8-10-63-ตค63  --ไฟล์แนบ10
 7-10-62-8งบทดลอง ส.ค.62anon......ไฟล์แนบ 8-10-63-พย63 ---ไฟล์แนบ11
 กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก--- 8-10-63-ธค63  --ไฟล์แนบ12
  
  

งบทดลองของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราาชสีมา สาขาสีคิ้ว 24-10-62--งบทดลอง/สิงหาคม2562
11-2-62-งทดลอง/ตุลาคม2561  24-10-62-งบทดลอง/กันยายน2562
11-2-62-งบทดลอง/พฤศจิกายน2561 
11-2-62-งบทดลอง/ธันวาคม2561 
11-2-62-งบทดลอง/มกราคม2562 
 24-10-62-งบทดลอง/กุมภาพันธ์2562 
 24-10-62-งบทดลอง/มีนาคม2562 
 24-10-62-งบทดลอง/เมษายน2562 
 24-10-62-งบทดลอง/พฤษภาคม2562 
  24-10-62-งบทกลอง/มิถุนายน2562 
  24-10-62-งบทดลอง/กรกฎาคม252 
  
งบทดลองของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 
11-2-62-งบทดลอง/ตุลาคม2561 
11-2-62-งบทดลอง/พฤศจิกายน2561 
11-2-62-งบทดลอง/ธันวาคม2561 
1-2-62-งบทดลอง/มกราคม2562 
 24-10-62-งบทดลอง/กุมภาพันธ์2562 
 24-10-62-งบทดลอง/มีนาคม2562 
 24-10-62-งบทดลอง/เมษายน2562 
 24-10-62-งบทดลอง/พฤษภาคม2562 
 24-10-62-งบทกลอง/มิถุนายน2562 
 24-10-62-งบทดลอง/กรกฎาคม252 
 24-10-62--งบทดลอง/สิงหาคม2562 
 24-10-62-งบทดลอง/กันยายน2562 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ตัวอย่างสำหรับบุคลากร
   

 
หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง หน่วยงานภายใน

 
  
 
webportal16200038585.gifGFMIS-1.gifup-1.gif

 Gfmis-7.gif

salary.gifphonebook.jpg   
office.gifedoc.jpgedweb.gif


aas7.jpg
 

sahakorn_ban.gif google-logo-874x288.png   
syswrong.jpg
0 ปก18 โนนแดง_22_(825-846)_สพป.7
1 เมืองนครราชสีมา_127_(1-127)_สพป.119 บ้านเหลื่อม_17_(847-863)_สพป.6
2 ขามทะเลสอ_19_(128-146)_สพป.520 บัวลาย_19_(864-882)_สพป.6
3 จักราช_48_(147-194)_สพป.221 ประทาย_67_(883-949)_สพป.7
4 เฉลิมพระเกียรติ_23_(195-217)_สพป.222 สีดา__18_(950-967)_สพป.6
5 โชคชัย_44_(218-261)_สพป.223 พิมาย_63_(968-1030)_สพป.7
6 ครบุรี_57_(262-318)_สพป.324 ชุมพวง_50_(1031-1080)_สพป.7
7 ปักธงชัย_81_(319-399)_สพป.325 เมืองยาง_20_(1081-1100)_สพป.7
8 วังน้ำเขียว_32_(400-431)_สพป326 ลำทะเมนชัย_24_(1101-1124)_สพป.7
9 เสิงสาง_36(432-467)_สพป.327 ห้วยแถลง_51_(1125-1175)_สพป.2
10 หนองบุญมาก_30_(468-497)_สพป.228 สีคิ้ว_71_(1176-1246)_สพป.4
11 โนนสูง_73_(498-570)_สพป.129 ด่านขุนทด_95_(1247-1341)_สพป.5
12 ขามสะแกแสง_30_(571-600)_สพป.530 เทพารักษ์_18_(1342-1359)_สพป.5
13 คง_60_(601-660)_สพป.631 ปากช่อง_87_(1360--1446)_สพป.4
14 โนนไทย_48_(661-708)_สพป.532 สูงเนิน_53_(1447-1499)_สพป.4
15 พระทองคำ_29_(709-737)_สพป.5ข้อมูลจำนวนร้าน
16 บัวใหญ่_61_(738-798)_สพป.6ข้อมูลร้านรับใบอนุญาต
17 แก้งสนามนาง_26_(799-824)_สพป.6ส่งข้อมูลรูปแผนที่ร้านจำหน่าย
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ........ไฟล์แนบ1 
                                                                ........ไฟล์แนบ2 
  

ระบบ
 
zoning สูตรคำนวณภาษีสุรา
 http://webtest.excise.go.th/EDINTRANEW ทำบัตรใหม่ข้าราชการ Word pdf
 รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว วิธีปิดโฆษณา Youtube
 ตัวอย่าง--ลูกจ้างชั่วคราวลาออก---แบบใหม่ลาออกลูกจ้าง adblok youtube
 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล-การเงิน โหลดเพลง
 ขอมีบัตรใหม่กพร25เมย2562
 H:> attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้น ช่องไฟด้วยนะครับ) แบบประเมินตนเอง......ไฟล์แนบ
 ขอย้าย-ขอย้า-ขอย้าย oit…………………..ไฟล์แนบ
 ระบบ ict wifiแบบเบิกพัสดุ  ไฟล์แนบ
 mail  chkdsk c: /f และ chkdsk c: /r
 http://192.168.3.239:16200/cs 
 192.168.3.239:16200  
  
  
Scanon123.pngaas7.jpg     
 รายได้ เอทานอล ปิยะรัตน์ กรมสรรพสามิต   
 รถยนต์คันแรก เครือข่ายภายใน ภาคที่ 3 2 ทาง   
 helpdesk documentcenter    
 พลังงาน GFMIS    
 edcs จัดซื้อจัดจ้าง    
 
            E-mail           ภาพยนต์
            E-office           Copy-Youtube
            E-doc           Google
            ระบบงานทะเบียนขออนุญาต           เข้าระบบรถยนต์คันแรก
            EGP

           Gfmis

            สหกรณ์           เงินเดือน
           gfmisreport          ภาพยนต์2
            http://th.hao123.com/           คัดลอกMp3
            https://www.facebook.com/CyclopsOnline          www.midi-dl.com/
            084 124 7171

กรมสรรพสามิต


21-1-57ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
26-12-61-ระเบียบกองทุนสวัสดิการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา61/กี้
  ภาพยนต์3
  ภาพยนต์4
  อาหารตามสั่ง
  TH SarabunIT๙
  THSarabunNew
  แบบใบลาป่วย แบบลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  ท่องเว็บสะดวก
  ภาพยนต์5
  ?กรมบัญชีกลาง
  ใบสมัครสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จก
  เงินเดือน
  Font_SIPA
  ขอมีบัตรแบบใหม่
  ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting
  ระบบผู้กระทำความผิด
  
  เอกสารแจกที่ประชุม30 ต.ค.58
 
  
  
  
  
  it city
  
  คำขอรับเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ
  งบเดือน ส2.81 เดือนมค.58
  
  
  
  3076
  2564 งบเดือน ส2.81 พฤษภาคม 2558
  ยกเลิกวันลา
  3163 งบเดือน ส2.81 มิ.ย. 2558
  3667 งบเดือน ส.2.81 ก.ค.58
  4387 งบเดือน ส.2.81 ส.ค. 58
  งบเดือน ส.2.81 ก.ย 58
  5512  งบเดือน ส.2.81 ต.ค 58
  ส.2 81 - ธ.ค. 58
  ประเด็น 5 เจตนารมกรมสรรพสามิต 3 ส.สุวรรณา
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                กลับด้านบน

  ข้อมูล
1111a