สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

โทร. 042 511306 ต่อ 1 โทรสาร 042 511306 ต่อ 5.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

420171583_804402518384920_460617155864111636_n.jpg

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 นางสาวปรมาภรณ์ วณิชาชีวะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันน้อมระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2567 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ศาลายงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยนายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในพื้นทีี่เขตตรวจราชการที่ 11 ท้องที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

  •  

92ปี.png

กิจกรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 92

เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 92  (17กุมภาพันธ์ 2567)

เวลา 08.39 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และสาขาเมืองนครพนม ร่วมทำกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน

196010.jpg

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตขาย รวมทั้งกระบวนการชำระภาษีสินค้าประเภทยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้กับกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น และผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบ ณ สถานีใบยานาทาม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และสถานีใบยาไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Image

81883_0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๗
โดยนายศุภมิตร พินิจการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

  •  

9 นโยบาย.jpg

๙ นโยบายกับการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต เรื่อง 9 นโยบายกับการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ 28.07.66.jpg

ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 

คลิ๊กที่นี่เพื่อ ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว