สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S8.2.66.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ะเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตขาย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตขาย รวมทั้งกระบวนการชำระภาษีสินค้าประเภทยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้กับกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น และผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบในเขตพื้นที่อำเภอธาตุพนม ณ สถานีใบยาสูบดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  ทั้งนี้ ในการอบรมดังกล่าว ฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

S 16 ก.พ. 66.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตขาย รวมทั้งกระบวนการชำระภาษีสินค้าประเภทยาสูบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตขาย รวมทั้งกระบวนการชำระภาษีสินค้าประเภทยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้กับกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น และผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพง ณ สถานีใบยาสูบบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  ทั้งนี้ ในการอบรมดังกล่าว ฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

ประกาศเจตนารมณ์.jpg

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสรรพสามิต

S22.12.65.jpg

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยปลา/ปล่อยสัตว์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาและพิธีถวายภัตตาหารเช้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยนายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยปลา/ปล่อยสัตว์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาและพิธีถวายภัตตาหารเช้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 

S19.12.65.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

5 ธันวา.jpg

5 ธันวาคม 2565

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

13.10.65.jpg

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 

คืวอาร์โค้ด.jpg

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คิวอาร์โค้ดการใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอประชาสัมพันธืและเผยแพร่คิวอาร์โค้ดการใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว