พิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม นำโดยเรือเอกดุลพินิจ ณ นครพน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. เนื่องในวันคล้ยวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg