เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุชน  ตามเกณฑ์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมพระธาตุมรุกขนคร สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10.30 น.

 


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg