นายประกิต จันทร์น้อย ได้เข้าร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานความสุขปีใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  นายประกิต จันทร์น้อย  ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  ได้เข้าร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม 


  • พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค_2.jpg
  •  
  • พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค_1.jpg
  • พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค.jpg
  • พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค_0.jpg
  • พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค_1.jpg
  •  
  • พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค_2.jpg
  •  
  • พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค_0.jpg