ร่วมรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม  สรรพสามิตพื้นที่้นครพนม  พร้อมด้วยนายสันติ  อัครศักดิ์ศรี เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  เข้าร่วมรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


  • ยุทธหัตถี1.jpg