พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยเรือเอกดุลพินิจ  ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม


 
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • เปิดกรวย.jpg
  • ลงนาม.jpg
  • ส ยืน.jpg
  • ยืนรวม.jpg
  • ยืนรวม1.jpg
  • ยืนรวม2.jpg