ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


  • แบนเนอร์ถวายสัตย์ปฏิญาณ.jpg