กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  

มอบแอลกอฮอล์ 99.5% ให้โรงพยาบาลนครพนมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

จำนวน 500 ลิตร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 


  • มอบแอล2.jpg
  • มอบแอล3.jpg