สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม
ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม

เพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น.


 
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg