สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ss 28.09.65.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28  (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

 

QR CCTV.png

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด  (CCTV Privacy Notice)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

intro.jpg

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คลิกที่นี่

ปก.jpg

นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย สรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยมีนายอัครุตม์  สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  เป็นประธานเปิดโครงการ  ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทยาเส้น  ในวันที่  ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวินครพนม จังหวัดนครพนม

ปก.jpg

โครงการทำบุญ ๙๐ ปี กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๕  นายฉลอม  นิ่มเนียน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้ร่วมพิธีทำบุญ ๙๐ ปี กรมสรรพสามิต และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสังฆาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ปก.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ที่วัดสว่างสุวรรณาราม  ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ปก.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทเข้าไปให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดา บ้านเหล่าบะดา หมู่ ๕ ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

371672.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เนื่องในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี เป็นวัน "ฉัตรมงคล" เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพร