สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

59-11-29_131ปกเคลื่อนที่.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงครามและฝ่ายปราบปราม ร่วมให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ดร.ไพฑูรย์   รักษ์ประเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมสาขาศรีสงครามและฝ่ายปราบปราม

ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และนำตัวอย่างสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตเพื่อประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนรับทราบ

59-11-01_131ปกอาลัยสนง.jpg

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  รวมพลังแห่งความภักดีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  โดยนางสาวนัยนา   พิสุทธิรัตน์  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ณ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร   ร่วมลงนามถวายแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  เวลา 09.15 น.

59-11-29ปกส่งเสริม.jpg

นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม  ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม

ประชุมชี้แจงการส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่นครพนม เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

59-10-31_ปกจังหวัดเคลื่อนที่.jpg

นายประทีป  ถทธิกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  และนางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยนางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม    พร้อมด้วยนายกิตติ   เนตรครุฑ  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่จัดเก็บภาษี  บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ นอกสถานที่  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย  ตำบลดอนเตย  อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

ปกวันปิยะ.jpg

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"วันปิยมหาราช" 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  โดยนางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม

นำพวงมาลาร่วมถวายเป็นราชสักการะ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"  23 ตุลาคม 2559

NKP_arai.jpg

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 

วันที่ 14 ตุลาคม 2559  นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ปก12สิงหา.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมพิธีวันเม่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยนางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม

พร้อมด้วยข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรวันเม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2559 

ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม