สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

Gecc290462 ปก.jpg

ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

วันที่  29  เมษายน  2562  นายนริสชัย  ป้อมเสือ  อดีดตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่  15  พร้อมคณะ  เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government  Easy  Contact  Center : GECC)  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  สาขาศรีสงคราม  เพื่อให้คะแนนหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

จ.เคลื่อนที่ 03.1 ปก.jpg

ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ฯ

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2562  ฝ่ายปราบปรามพื้นที่และสาขาเมือง  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ได้ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์บำรุงสุข ฯ ณ โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  พร้อมได้นำเครือง  Mobile  Excise  Office  ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ  และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  โดยมีนายรังสรรค์  คัมภิรานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานเปิดโครงการฯ

เลือกตั้ง 1.ปกjpg.jpg

กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎร (Big Day) ประจำจังหวัดนครพนม

วันที่  16  มีนาคม  2562  เวลา  07.00 - 09.30 น.  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (Big Day)  ประจำจังหวัดนครพนม  ณ  บริเวณแลนด์มาร์ค  พญาศรีสัตตนาคราช  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธาน

เก็บขยะ 01.jpg

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  พร้อมข้าราชการ  และลูกจ้าง  ได้จัดกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

วันพระบิดาช่าง2361.01.jpg

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันที่  2  มีนาคม  2562  เวลา 08.00 น. นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  นำคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม (คบจ.) นครพนม  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม  โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธาน

62-03-07_131 ปก.jpg

25  กุมภาพันธ์  2562  ทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม   เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครคพนมจัดพิธีไหว้ศาลประจำสำนักงานและบ้านพักเพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรของหน่วยงานพร้อมทำพิธีเจริญพุทธมนต์  ทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต

จ.เคลื่อนที่ 20262.01.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนพนม  และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาศรีสงคราม ได้ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ณ โรงเรียนบ้านปฏิรูป  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  โดยได้นำเครื่อง  mobile office  ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ  และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ  โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 

จ.เคลื่อนที่ 21ธ.ค.61.01.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561  ฝ่ายปราบปราม  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  และสำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาธาตุพนม  ได้ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยได้นำเครื่อง mobile office ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ  และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้บระชาชนทั่วไปได้รับทราบ  โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ