สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ยืนรวม.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยเรือเอกดุลพินิจ  ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม
ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม

เพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น.

แอล1.jpg

กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  

มอบแอลกอฮอล์ 99.5% ให้โรงพยาบาลนครพนมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

จำนวน 500 ลิตร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 

5712.jpg

โครงการ "ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต" มอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ "ครัวปันอิ่ม"  เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เริ่มแจกระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 11.00 น. จำนวน 120 กล่องต่อวัน

สรรพสามิตสัญจร ปก.jpg

กิจกรรมสรรพสามิตสัญจร

ขอเชิญร่วมงาน สรรพสามิตสัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ในวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ หอสมุดเมืองนครพนม (ติดสวนชมโขง) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปพบกับการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีประจำจังหวัดนครพนม พบกับสินค้าราคาถูก การออกบูทประชาสัมพันธ์ช่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแนะนำช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์และ Innovation Technology

 

จ.เคลื่อนที่ ต.นาขาม ปก.jpg

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครพนม"

วันที่  19  กันยายน  2562  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดนครพนม"  ประจำปี พ.ศ.2562  และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2562  ณ ศาลาเอนกประสงค์  หมูที่  9  บ้านนาขาม  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  โดยมีนายรังสรรค์  คัมภิรานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธี

ประชุมร่วม คบจ.ปก.jpg

ต้อนรับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่  16  กันยายน  2562  นางสาวนัยนา  พิสุทธิ์รัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครนพนม  ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครพนม  ในการตัอนรับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครพนมและจังหวัดกาฬสินทธ์โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม  ประะธาตอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมและประธานสภาการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอข้อมูลทั้งทางด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม