สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

พิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม นำโดยเรือเอกดุลพินิจ ณ นครพน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. เนื่องในวันคล้ยวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89

ปก.jpg

เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุชน  ตามเกณฑ์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมพระธาตุมรุกขนคร สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10.30 น.

 

พิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานค_0.jpg

นายประกิต จันทร์น้อย ได้เข้าร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานความสุขปีใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  นายประกิต จันทร์น้อย  ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  ได้เข้าร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

หัตถี.jpg

ร่วมรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม  สรรพสามิตพื้นที่้นครพนม  พร้อมด้วยนายสันติ  อัครศักดิ์ศรี เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  เข้าร่วมรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

รูปภาพข่าวสาร.jpg

จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2563

รวมภาพกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

พรบ แอล1.jpg

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 

ยืนรวม.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยเรือเอกดุลพินิจ  ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม
ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม

เพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น.