เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
  face book สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
 
ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม   คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน 
เลขที่ 45 ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์ภายใน 74300-74301
 
โทร./โทรสาร 0 4251 1306
e-mail : nakornpanom@excise.go.th
***************************************************

ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม  คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน
เลขที่ 45 ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
โทร./โทรสาร 0 4251 1400
e-mail : e74305@excise.go.th
****************************************************
 
ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่นครพนม สาขาศรีสงคราม  คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน
เลขที่   427 หมู่ 7
ตำบลศรีสงคราม    อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เบอร์ภายใน 74310-74311
โทร./โทรสาร 0 4259 9601
e-mail : e74310@excise.go.th
****************************************************
 
ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่นครพนม สาขาธาตุพนม  คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน
เลขที่   211  หมู่ 5 ถนนบายพาส-เลี่ยงเมือง (ติด บขส.อำเภอธาตุพนม)
ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เบอร์ภายใน 74320-74321
โทร./โทรสาร 0 42254 1401
e-mail : e74320@excise.go.th
******************************************************