• คลิก/Click
 
  
พรบ แอล1.jpg
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

ยืนรวม.jpg
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม
ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

แบนเนอร์ถวายสัตย์ปฏิญาณ.jpg
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล