สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

QR CCTV.png

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด  (CCTV Privacy Notice)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

intro.jpg

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คลิกที่นี่

ปก.jpg

นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย สรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยมีนายอัครุตม์  สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  เป็นประธานเปิดโครงการ  ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทยาเส้น  ในวันที่  ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวินครพนม จังหวัดนครพนม

ปก.jpg

โครงการทำบุญ ๙๐ ปี กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๕  นายฉลอม  นิ่มเนียน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้ร่วมพิธีทำบุญ ๙๐ ปี กรมสรรพสามิต และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสังฆาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ปก.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ที่วัดสว่างสุวรรณาราม  ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ปก.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทเข้าไปให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดา บ้านเหล่าบะดา หมู่ ๕ ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

371672.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เนื่องในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี เป็นวัน "ฉัตรมงคล" เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพร

ปก.jpg

คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ  เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก ซ่ึงเดิมต่างคนต่างทอผ้าที่บ้านของตนเองยากต่อการเรียนรู้และสืบทอด จึงริเริ่มการรวมกลุ่มกันเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะใหม่ ๆ การย้อมสี การฟอกสี การเตรียมเส้นยืนเส้นพุ่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน ๑๔๐ คน ซ่ึงเป็นประชากรในพื้นที่บ้านท่าเรือ และหมู่บ้านใกล้เคียง มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ภายในวัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

** สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ วัดศรีโพธิ์ชัย หมู่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร. ๐๘ ๐๑๘๘ ๒๕๒๔

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว