• คลิก/Click
 
  
ยืนรวม.jpg
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม
ตรวจรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

แบนเนอร์ถวายสัตย์ปฏิญาณ.jpg
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

แอล1.jpg
กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19
 : ผู้บันทึกข้อมูล