• คลิก/Click
 
  
59-11-29_131ปกเคลื่อนที่.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงครามและฝ่ายปราบปราม ร่วมให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

59-11-01_131ปกอาลัยสนง.jpg
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  รวมพลังแห่งความภักดีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

59-11-29ปกส่งเสริม.jpg
นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม  ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

59-10-31_ปกจังหวัดเคลื่อนที่.jpg
นายประทีป  ถทธิกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  และนางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นคพรนม : ผู้บันทึกข้อมูล