• คลิก/Click
 
  
QR ร้องเรียน.jpg
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คิวอาร์โค้ดการใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

QR CCTV.png
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

intro.jpg
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล