ตรากรมหน้าปก1.png
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

nkpt2_dla.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

001.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ดำเนินวัฒนธรรม ปก.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล