การดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมคุณธรรม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 โดยนายไพรัช คุลิมา สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมคุณธรรม

1.jpg

 2.jpg

3.jpg 

4.jpg


..