การดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมคุณธรรม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 โดยนายไพรัช คุลิมา สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ดำเนินการเสร้ิมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมคุณธรรม


  •  
  • ดำเนินวัฒนธรรม (2).jpg
  • ดำเนินวัฒนธรรม (3).jpg
  • ดำเนินวัฒนธรรม (4).jpg