แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย

นโยบายการแก้ไขปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย รายละเอียดคลิกที่นี่

ที่มา  โดยนายวิวัฒน์  เขาสกุล

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 


 

  • รูปถ่ายkm1 (1).jpg
  • รูปถ่ายkm1 (2).jpg