สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 เมื่อวันที 24 กรกฎาคม 2563 


  • นฐ2ถวายพระพร (1).jpg
  • นฐ2ถวายพระพร (2).jpg
  • นฐ2ถวายพระพร (3).jpg
  • นฐ2ถวายพระพร (4).jpg
  • 1นฐ2 (4).jpg
  • 1นฐ2 (5).jpg