การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลาด้วยระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิตได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการลา โดยใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่


 
  • km2npt.jpg
  • km3npt.jpg