กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม  สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากองอำนวยการ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์,  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ 

และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์