กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

นางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

ณ บริเวณสวนสาธารณะ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565