กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

           นางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมด้วยข้าราชการได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  โดยเข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ และพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์