โครงการ “สานฝัน....ปันน้ำใจให้น้อง” CSR ประจำปี 2565

นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการ สานฝัน....ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบทุนการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการและการมีส่วนร่วม รวมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่โรงเรียน เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 202 คน ต่อไป ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565