พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5 ธันวาคม 2563  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม

ณ ศาลากองอำนวยการ และบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์