พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม                                  โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว