กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563

   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ต้นน้ำ ลำธาร เพื่อพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดิน