" Excise Game 2019 "

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง) เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสี “Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากร กรมสรรพสามิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” และ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” การแข่งขันกีฬาสีประเภทต่าง ๆ การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ทั้งนี้ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบเหรียญและถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562