ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

การตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นายพชร  อนันตศิลป์  อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก โดยมีสรรพสามิตพื้นที่นครนายก เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563


  • M0163.jpg
  • M0263.jpg
  • M0363.jpg
  • M0463.jpg
  • M0563.jpg
  • M0763.jpg
  • M0863.jpg