มอบของขวัญ เนื่องในงาน "วันคนพิการสากล"

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบริจาคของขวัญ  เพื่อนำไปมอบในงาน "วันคนพิการสากล" ประจำปี 2562


  • R1862.jpg