พิธีจัดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา "5 ธันวาคม วันดินโลก" และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจัดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา "5 ธันวาคม วันดินโลก" และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


  • A0162.jpg
  • A0262.jpg
  • A0362.jpg
  • A0462.jpg
  • A0562.jpg
  • A0662.jpg
  • A0762.jpg
  • A0862.jpg