โครงการ "จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ บริเวณชุมชนหินตั้ง (เขื่อนขุนด่านปราการชล) ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


  • B0162.jpg
  • B0262.jpg
  • B0362.jpg