พิธี"วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" และพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" และพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


  • V0262.jpg
  • V0362.jpg
  • V1062.jpg
  • V0462.jpg
  • V0562.jpg
  • V0162.jpg
  • V0662.jpg
  • V0762.jpg
  • V0862.jpg
  • V0962.jpg