ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
Say26.jpg
การตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Say08.jpg
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

uatucm339676.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ ปีงบประมาณ 2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

D0763.jpg
โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Say14.jpg
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Say10.jpg
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาศวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Say05.jpg
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Say01.jpg
กิจกรรมจิดอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

S001.jpg
สรรพสามิตสานสัมพันธ์ รวมพลังทำดี เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

A3102.jpg
พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

T2801.jpg
วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

J2401.jpg
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

A6301.jpg
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

L0163.jpg
โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Y0363.jpg
โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Y0163.jpg
โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Q0163.jpg
โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

EN0163.jpg
โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

E0163.jpg
โครงการ "ครัววายุภักษ์ปินอิ่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

U220163.jpg
โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล