การตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 นายละนอง  แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจเยี่ยม ตรวจมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายกเป็นที่เรียบร้อย


 

  • Say31.jpg
  • Say32.jpg
  • Say30.jpg
  • Say29.jpg
  • Say27.jpg