โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" โดยมีสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าโอทอป ของดี ของดังเมืองนครนายก พร้อมกิจกรรมสอนอาชีพ ณ ตลาดเกษตรปลอดภัย @ แยกสามสาว จังหวัดนครนายก


  • D0163.jpg
  • D0763.jpg
  • D0263.jpg
  • D0363.jpg
  • D0463.jpg
  • D0563.jpg
  • D0663.jpg