ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นางสาวสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก ร่วมกับบุคลากรในสังกัด ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม  กิจกรรมจิตอาสา  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 


  • Say15.jpg
  • Say16.jpg
  • Say17.jpg
  • Say18.jpg
  • Say19.jpg