พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาศวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมกับบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธิีเจริญพระพุทธมนต์ฯ   ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก 


  • Say13.jpg
  • Say09.jpg
  • Say12.jpg
  • Say11.jpg