ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมบุคลากร  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไ้ด้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 25 รูป ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก 


 

  • Say02.jpg
  • Say03.jpg
  • Say04.jpg