สรรพสามิตสานสัมพันธ์ รวมพลังทำดี เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 นางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ "สรรพสามิตสานสัมพันธ์ รวมพลังดี เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการสร้างทีมมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรและการสร้างต้นแบบจิตอาสา รุ่นที่ 1 ณ โอทู โซน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


 • S001.jpg
 • S002.jpg
 • S003.jpg
 • S004.jpg
 • S005.jpg
 • S006.jpg
 • S007.jpg
 • S008.jpg
 • S009.jpg
 • S010.jpg
 • S011.jpg
 • S012.jpg
 • S013.jpg
 • S014.jpg
 •  
 •  
 •   •