พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกับจัดกิจกรรม "สานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" โดยเป็นการสานพลังจิตอาสาพระราชทาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นระเบียบเรียบร้อยร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัยหรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ณ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3001 - แยก ทล.305 - บางน้ำเปรี้ยว อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


  • A3101.jpg
  • A3102.jpg
  • A3103.jpg
  • A3104.jpg
  • A3105.jpg