วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563จังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นำโดยนางสาวสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก และบุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ ดังต่อไปนี้


  • T2801.jpg
  • T2802.jpg
  • T2803.jpg
  • T2804.jpg
  • T2805.jpg