โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วีนศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  นางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดนครนายก ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


  • J2401.jpg
  • J2402.jpg