โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดชุมชนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดนครนายก


  • A6301.jpg