โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นำโดยนางสาวสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


  • Y0163.jpg
  • Y0263.jpg