โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. (วันท่ 5 ของโครงการ) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นำโดยนางสาวสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 120 ชุด ณ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


  • Q0163.jpg
  • Q0263.jpg
  • Q0363.jpg
  • Q0463.jpg
  • Q0563.jpg
  • Q0663.jpg
  • Q0763.jpg
  • Q0863.jpg
  • Q0963.jpg